bölünmək

bölünmək
f.
1. Parçalanmaq, xırdalanmaq, hissələrə ayrılmaq. Hüceyrələr bölünüb artır. Buz ikiyə bölündü.
2. riyaz. Qalıqsız başqa ədədə bölünə bilmək. On beşə bölünür.
3. Ayrılmaq. Dəstəmiz bir meşənin yanında üç hissəyə bölündü.
4. məch. Paylaşdırılmaq, bölüşdürülmək. Vəzifələr kollektivin üzvləri arasında bölündü.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bölünmə — «Bölünmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bölünməz — sif. 1. Qalıqsız bölünə bilməyən. Bölünməz ədəd. 2. Bölünməli olmayan. 3. Parçalanmayan, hissələrə ayrıla bilməyən; bütöv. Keçmişdə atomlar materiyanın bölünməz hissələri hesab edilirdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bölünməzlik — is. Bölünə bilməmə, parçalana bilməmə, hissələrə ayrıla bilməmə; bütövlük, tamamlıq, yekparəlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bölüşdürülmək — məch. 1. Bir neçə adam və s. arasında, yaxud öz aralarında bölünmək, paylaşdırılmaq. Bu günlərdə məhsul bölüşdürüləcəkdir. 2. Hissələrə bölünmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyoz — is. <yun.> Reduksion bölünmə, yetişkənlik bölünməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yarılanmaq — məch. 1. İki hissəyə bölünmək, yarıya bölünmək. 2. Bir işin yarısı görülmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cüz’ — ə. bax: cüzv. Cüz’i layətəcəzza bölünməz hissə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • inqisam — ə. hissələrə ayrılma; bölünmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kəsr — ə. 1) sındırma, qırma, parçalama; 2) pozma, xələl gətirmə; 3) riyaziyyatda: bir ədədin bir neçə hissəyə bölünməsi; 4) bax: kəsrə; 5) bir işin görülməmiş, yarımçıq qalmış hissəsi; kəsir …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • layətəcəzza — ə. 1) bölünməz, parçalanmaz; 2) riyaziyyatda: son dərəcə kiçik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”